balıkesir burhaniye

Burhaniye


COĞRAFİ KONUM
Burhaniye, Balıkesirin Kuzey Ege Bölgesi sınırları içinde, Edremit Körfezinin doğusunda yer alan düz ve verimli topraklardan oluşan ova üzerinde kurulmuş şirin bir ilçedir.
Doğusunda Havran , kuzeyinde Edremit , Güneyinde Gömeç , güneydoğusunda ise Bergama ile komşudur.
Balıkesir - İzmir - Çanakkale yol ayrımı üzerinde bulunması, hem ulaşımı kolaylaştırmakta hem de ilçenin turistik önemini arttırmaktadır.
İlçe Merkezi denizden 4 km. içeride olup, denizden 10 m. yüksekliktedir. Başta Ören olmak üzere, İskele, Öğretmenler Mahallesi, İğdeburun, Adyar, Orjan-Denetko gibi sayfiye yerleri deniz kıyısında olup, kilometrelerce uzunlukta plaja sahiptir.
1

İKLİM

Akdeniz ve Ege iklimlerinin karakteristik özelliğini gösterir.

Kış ayları ılık ve yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak geçer.

Bölge, kara ve denizin ısınma farkından doğan Meltem ve İmbat rüzgarlarının etkisi altındadır.

Özellikle yaz aylarında güneşin bunaltıcı etkisini azaltan İmbat rüzgarları, yörenin simgesi haline gelmiştir.

Altınolukla birlikte Burhaniye-Ören, Alp Dağlarından sonra Dünyanın en yoğun Oksijenine sahiptir ve Oksijen Çadırı olarak adlandırılmaktadır.

2
ULAŞIM
Balıkesir - İzmir - Çanakkale yol ayrımı üzerinde bulunan Burhaniyeden bu üç ilimize günün her saatinde otobüs buluna bilmektedir.
Ayrıca Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük illerimize de her gün sabahtan gece yarısına kadar çeşitli saatlerde otobüs vardır.
İlçe girişinde kurulan ve üç yıldır hizmet vermekte olan Körfez Havaalanı da ilçeye ulaşımda çok önemli bir olanak sağlamaktadır.
THY haftada iki gün karşılıklı olarak İstanbul - Burhaniye seferleri yapmaktadır.

İlçemizin çevre il ve ilçeler ile önemli merkezlere karayolu ile uzaklığı şöyledir

Balıkesir
93
Ayvalık
34
Ankara
623
Edremit
13
İstanbul (Çanakkale üzeri) 464 Akçay (Edremit Üzeri) 23
İstanbul (Bursa Üzeri) 486 Akçay (Sahil yolu) 14
Bursa 243 Altınoluk 41
Dikili 70 Behramkale (Çanakkale yolu ) 105
Bergama 82 Behramkale (Sahil yolu) 75
İzmir 175 Turuva 123
Selçuk (Efes) 245 Çanakkale 142

TARİHÇE
Şehrin tarihçesi, bilinebilen ilk yerleşim yeri olan ve bugünkü İskele Mevkii yakınlarında Lidya Kralı KREZÜS ten çok önceleri kurulan ANAHOR veya
3
PİDASUS adlarıyla anılan büyük bir şehir ile başlar.
M.Ö. 1443 yılında , ilk kez MYSİA bölgesi halkı tarafından inşa edilmiş olan kent, Antik Çağda ADRAMYTTEİONa bağlı olarak kalmış ve tarih boyunca da ADRAMYTTEİON( latince adıyla ADRAMYTTİON ) veya ADRAMYTTUM adları ile birlikte anılmıştır.
ADRAMYTTEİON adı Lidya Kralı KREZÜSün kardeşi ADRAMYSten kaynaklanır.
ADRAMYS , savaşlarda harap olan kenti yeniden inşa ettirmiş ve kendi adını vermiştir.
Tarih kitapları Edremit Körfezinin çok eski çağlardaki en önemli yerleşim yerinin Eski Edremit diye bilinen, bugünkü Ören İskelesi yanında bulunan Karataş Mevkiinden itibaren 8 km.lik bir daireyi kapsayan ADRAMYTTEİON olduğunu yazar.
Tarihçiler ADRAMYTTEİONun civarında TROYA, PERGAMON ve TAİP gibi ünlü şehirlerin bulunduğunu , o devirde bölgedeki tek Anayasa Mahkemesinin ADRAMYTTEİONda olduğunu ve kentin Hukuk Merkezi olarak anıldığını belirtirler. Romalıların istila devrinde Edremit ile birlikte Roma İmparatorluğu topraklarına katılmış olan kent,bu devirde kültürel bakımdan çok önemli bir yerde bulunmaktaydı.
Daha sonraları Bizans İmparatorluğu egemenliğine giren şehir bu dönemde önemini giderek kaybetmiş ve bu topraklar üzerinde sık sık yaşanan savaşlardan dolayı günümüze çok az sayıda tarihi eser kalmıştır.
Selçuklu İmparatorluğunun yükselme devrinde bu imparatorluğun egemenliğine giren kente, Selçuklu İmparatoru KILIÇ ASLAN tarafından Sınır Komutanı olarak TAYLI BABA gönderilmiş; TAYLI BABA bölgeyi Bizanslılardan tamamen temizlemiş ve dağınık halde yaşayan halkı bugünkü Taylıeli Köyünün olduğu yerde toplayarak burayı kendine merkez yapmıştır. Ancak bölgenin dağlık ve genişlemeye elverişsiz olması yüzünden Taylıeli Halkını daha sonra bugünkü Memiş Mahallesinin olduğu düzlüğe taşımıştır.
Selçukluların dağılması ile Karesioğullarının eline geçen kent,1323 yılında da Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. 1484 yılında ise bugünkü Kızıklı Köyüne doğru uzanan Su Kemerine atfen KEMER adını almıştır. 1866 yılına kadar Edremite bağlı bir Bucak olan kent, 1867 yılında bağımsız İlçe olmuştur.
19. yyda Sultan Abdülhamit zamanında oğlu BURHANETTİNin adına atfen ilçenin adı BURHANİYE olarak değiştirilmiştir.
Milli Mücadele döneminde tüm Ege Bölgesi ile birlikte işgale uğrayan Burhaniye 08.EYLÜL.1922de kurtulmuştur.

TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÇEVRE

ÖREN : Eski Edremit olarak bilinen tarihi kent Adramytteionun yerleşim alanı olan Örende bugün o devirlere ait tarihi kalıntılara pek rastlanamamaktadır.

Bunun nedeni de , şehrin tarih boyunca sık sık istilaya uğrayıp savaşmak zorunda kalması ve 1090 yılında tamamen terkedilmesidir.

İnşaat sektörünün hızla gelişmesiyle izleri bugün tamamen kaybolmuş olan bu antik kentten geriye Hellenistik Roma ve Bizans devirlerine ait kabartma taşlar ve sütunlar kalmıştır.

KAYA SUNAKLARI :Yöremizde 1995 yılından beri, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Engin BEKSAÇ Başkanlığında yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında; benzerleri ancak Doğu ve Orta Avrupa Ülkelerinde görülen, Türkiyede ise çok sınırlı örnekleri bulunan Kaya Sunakları tespit edilmiş ve ilk kez Doç. Dr. Sayın Engin BEKSAÇ tarafından bilim, arkeoloji, kültür ve turizm çevrelerinin dikkatine sunulmuştur.

2 2
Dedekaya Arınma Havuzu
Edremit Körfezinin güneyindeki Madra dağının eteklerinde, özellikle de Burhaniye ilçesinde yoğun şekilde karşılaşılan Kaya Sunakları, plan bakımından Antik Çağın tapım yerlerinden farklıdır.

6

Temel antik dini merkezler, tapınak yapılarını barındırırken; Kaya Sunaklarının bulunduğu alanlarda ise, en azından bugüne kalacak kadar sağlam dini yapılara önem verilmemiştir.

Bunun nedeni, Kaya Sunaklarının temsil ettiği dinsel düşünüş tarzının doğayla bütünleşmeyi gerektirmesi ve merkezinde bir Ana Tanrıçanın olduğu bu dinin, Ana Tanrıçayı Kaya Sunağı ile özdeşleştirmesidir.

Kaya, Tanrıçanın Eşiyle birlikte oturup evrendeki canlıları yönettiği İkili Taht olarak görülmekteydi.

Dini törenler, evrensel yapının işlerliğini göz önüne sermek için yapılırdı.

Kaya Sunaklarındaki ayinler büyük olasılıkla evren yapısını sembolize ediyordu.

Bunun için, önce Ana Tanrıça kültüne bağlı seçilmiş insanlar Kaya Sunağının önünde bulunan düz bir alanda toplanır, sonra da alanın etrafındaki havuzlarda arınırlardı.


2 2 2
Balıktaş Kayaları Balıktaş Kayaları İnkaya Mağarası
Böylelikle törene ve adakların Tanrıçaya sunulmasına hazır hale gelirlerdi ki, bunun için kaya sunaklarının çevresine nişler oyulmuştu.

Sunakta toplanan gruptan belirli kişiler seçilerek, Tanrıçanın sırlarına ulaşmak için kayanın zirve noktasına götürülür ve orada bulunan havuzda kanla yapılan arınma töreninden sonra da Ana Tanrıça ve Eşini sembolize eden İkili Tahtı önünde kendilerine Tanrıçanın Bilgisi fısıldanırdı .

Kaya Sunakları, Cilalı Taş Devrinden beri var olan tanrılaştırılmış doğa ve bereket inancının en güzel örnekleridir .

Hisarköy Kaya Sunağı , Kaplan Sivrisi Akrapolü , Bahadınlı Köyü Dedekaya Anatanrıça Kültü , Bahadınlı Köyü İnkaya Mağarası , Börezli Köyü Fugla Tepe , Dutluca Köyü Deliktaş Kaya Sunağı ve Pelitköy Harmankaya Mağarası gibi büyük tarihsel önemi olan yerler üzerinde daha çok geniş araştırmalara gerek vardır.

Burhaniye ve çevresinde yapılacak araştırmalar, bizi şüphesiz çok daha ileri ve inanılmaz sonuçlara götürecektir.


ŞAHİNLER KÖYÜ CAMİ

Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen Şahinler Köyü Camii; Türk-İslam aleminde, içerisinde eski hat örnekleri olmayan, buna karşın köy mezarlığı ve Rezelli Değirmeni ile çeşitli doğa ve meyve fresklerinden oluşan süslemeli kubbesiyle çok ayrı özellikte bir camidir.
1993-94 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde restore ettirilmiştir.
2

DOĞAL GÜZELLİKLER , GEZİ VE MESİRE YERLERİ

2
ÖREN ve ÖREN PLAJI (Mavi Bayraklı) : Yalnızca Tarihi değil aynı zamanda Doğal SİT Alanı olan ÖRENdeki asırlık palamut ağaçlarının, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak koruma altına alınması ile YEŞİL ÖREN kimliği de güvence altına alınmıştir.
Tertemiz suyu ve ince kumu ile ünlenen Ören Plajı, 2000 yılından beri bu ününü Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (Feee) tarafından verilen ve artık tüm dünyada Denize Girilebilirlik Ölçütü olan Mavi Bayrak ile tescil ettirmiştir.
Temiz deniz , tertemiz plaj , yemyeşil dinlenme alanları ve bol tatlı su... İşte bunların hepsini bir arada görebileceğiniz çok ender yerlerden birisidir Ören.

TAYLIELİ KÖYÜ

İlçe merkezine 7 km. , İskele Mahallesine ise 1,5 km. uzaklıkta olan Taylıeli Köyü Burhaniye açısından tarihi öneminin yanısıra tüm körfeze hakim manzarası ve doğal köy ortamıyla da eşsiz bir dinlence yeridir.
Gündüz yeşilin binbir tonu , akşam güneş batışının muhteşemliği , gece de körfez ışıklarının denizdeki parıltıları en güzel buradan izlenebilir.
2

DUTLUCA KÖYÜ

2005 yılında turizme kazandırılan bu köyümüz, bir yandan Edremit Körfezi'ne en güzel panoramayı ve eşsiz güzellikteki doğa yürüyüşü (trekking) parkurunu sunmakta, öte yandan da Deliktaş ve Merdivenli Kaya ile tarihsel önemini ortaya koymaktadır.
2 2
Deliklitaş Merdivenli Kayalar
Bu bilgi Burhaniye Turizm Müdürü Ömer Ünal OLTULU

tarafından gönderilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

© 2019 ZETA GIDA TÜM HAKLARI SAKLIDIR. web tasarım, Ayvalık web tasarım, Burhaniye Web Tasarım

SOSYALMEDYADABİZİ TAKİP EDİN